Våra tjänster

VÄRDSKAPET hjälper medarbetare och ledare att utveckla välkomnande verksamheter och platser för verklig och hållbar framgång. Vi gör det genom INSPIRATION och UTBILDNING och PROGRAM för värdskap.

Förutsättningarna varierar och resan kan se ut på många sätt. Vårt bidrag kan vara en insats eller en kombination av flera. Ofta börjar det med inspiration framförallt genom våra böcker och inspirationsföreläsningar. I våra utbildningar Diplomerad Värd® kombinerar vi inspiration med gruppsamtal och övningar. Fokus ligger på att skapa engagemang, delaktighet och ansvar för värdskap och en gemensam kunskapsbas som utgångspunkt för det fortsatta egna arbetet. Våra utbildningar har sin utgångspunkt i värdskapsfilosofin. Vi utgår från de behov, önskemål och mål som finns och kopplar till andra processer som pågår i verksamheten. Läs mer om våra olika utbildningar och verktyg.

För mer information och förslag kontakta oss på 08- 714 08 10 eller info@vardskapet.se

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se

NY BOK - LEDA SOM VÄRD

NY BOK - LEDA SOM VÄRD Den här boken är en hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera i verkligheten. 
Läs mer
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer