Skriv ut

VÄRDSKAPET

Vi hjälper människor att utveckla välkomnande verksamheter och platser för verklig och uthållig framgång. Vårt arbete bygger på en praktisk värdskapsfilosofi med grunderna för ett välkomnande förhållningssätt. Verksamheten har ingen koppling till en viss livsåskådning, politik eller annat utan bygger på våra och andras erfarenheter från verkligheten.

Kraft för en välkomnande värld

VÄRDSKAPET vill bidra till en värld där människor känner sig väntade och välkomna. Där vi först och främst ser människan i den vi möter, bakom allt det som skiljer oss åt på ytan. Målet är att i olika former sprida värdskapsfilosofin i världen.

Hur vi startade

En kväll 2001 sitter Jan Gunnarsson på Regeringskansliet för att färdigställa ett program för utveckling av den svenska turistindustrin. Han upptäcker att orden "människa", "gäst" och "välkommen" saknas bland alla strategier och lägger till detta i slutdokumentet. Därefter tar Jan initiativ till projektet Det Svenska Värdskapet, tillsammans med Svensk Handel, Sveriges- Hotell och Restaurangföretagare (SHR) och det svenska Turistrådet. Det visar sig snart att intresset var stort, inte bara från turistindustrin utan från företag i alla branscher, kommuner, landsting, m fl. 2003 bildas Värdskapet Utveckling AB för att möta intresset och finns idag representerat även i Norge, Danmark, Holland och Uganda. Verksamheten i Sverige drivs genom Värdskapet Sverige AB.

 

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se

NY BOK - LEDA SOM VÄRD

NY BOK - LEDA SOM VÄRD Den här boken är en hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera i verkligheten. 
Läs mer
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer