Skriv ut

Utbildning & Program

Inspiration genom föreläsningar och böcker väcker intresse och engagemang runt bemötande, service och relationsbyggande. Men för att få långsiktig effekt behövs ofta något mer. Tanken med våra utbildningar och program är framförallt att skapa förutsättningar för meningsfulla samtal så att deltagarna får sätta ord på sina tankar och dela dem och sina erfarenheter med andra. Samtal leder till förståelse och insikt om vad hur man kan omsätta förhållningssättet i sitt dagliga arbete och skapar samsyn runt värdskapets betydelse.

Diplomerad Värd® en heldagsutbildning för medarbetare eller blandade grupper. Diplomerad Värd® finns även speciellt utformad för ledare. Med Diplomerad Värd® Värdskapstränare får din verksamhet egna interna utbildare i värdskap. Hållbart värdskap är en heldagsutbildning för blandade grupper. Värdskapsresan är ett flexibelt program för en långsiktig utveckling. Fokus värdskap är ett program i fyra steg för hela arbetsgruppen. Vi erbjuder även 100 % Välkommen som är ett digitalt dialogverktyg för ledare. En kortare Värdskapsdialog passar för er som redan tagit del av inspirationsföreläsning. Våra utbildningar kan utformas på olika sätt beroende på hur stor organisationen är, vilka behov som finns, vilken tid det får ta och vilka andra förändringsprocesser som det kan kopplas till. Diplomerad Värd® Bostadsföretag är ett exempel på utbildning som specialanpassad för en specifik bransch. Läs mer nedan om våra olika utbildningar.

Exempel på utbildningsinsatser finns under Referenser

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se

NY BOK - LEDA SOM VÄRD

NY BOK - LEDA SOM VÄRD Den här boken är en hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera i verkligheten. 
Läs mer
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER