Titta på filmen om värdskap!

Prova Workshop Art of Welcoming, utan kostnad. Ett nytt dialog och reflektionsverktyg om konsten att välkomna. Att se filmen och genomföra workshopen är tankeväckande, utmanande och engagerande.

Senaste blogginlägget

September 27, 2021

Det är möte med branschkollegorna och värdskap står på agendan. Mitt favorittema! Vi får i uppgift att återge ett minne, och ordet går laget runt. Åh så många fina inspirerande berättelser om möten och ögonblick som gjort avtryck och skillnad! När det blir min tur blir det plötsligt blankt i huvudet. Det enda jag kommer […]

Senaste berättelsen

September 27, 2021

Det är möte med branschkollegorna och värdskap står på agendan. Mitt favorittema! Vi får i uppgift att återge ett minne, och ordet går laget runt. Åh så många fina inspirerande berättelser om möten och ögonblick som gjort avtryck och skillnad! När det blir min tur blir det plötsligt blankt i huvudet. Det enda jag kommer […]

Aktuellt

September 28, 2021

Värdskap är en muskel vi alla kan träna! Välkommen till Diplomerad värd 2.0 – digital Träningen innebär att deltagarna får en möjlighet att utveckla sig själva och sin förmåga att möta andra människor och bygga upp sin relationskompetens. Syfte och mål Att skapa engagemang och uppmuntra alla i organisationen till att vilja utveckla värdskapet i […]

Att arbeta med inkludering och välkomnande

I en värld där kunderna sätts i centrum och där tjänster, produkter och priser blir allt mer lika, är bemötande och relationen mellan människor en avgörande faktor i valet av leverantör, arbetsplats eller samarbetspartner. Värdskap är attityder och värderingar som bidrar till en inkluderande och välkomnande kultur som visas i ord och handling.

Våra tjänster - inspiration och träning

Värdskapet Sverige inspirerar och tränar medarbetare och ledare som vill säkerställa en verksamhet där människor känner sig inkluderade och välkomna. Värdskap är relevant och användbart i verksamheter där mötet mellan människor är viktigt. Förutsättningarna för att arbeta med värdskap varierar och resan kan se ut på många sätt. Vårt bidrag kan vara en insats, eller en kombination av flera. Ofta börjar det med inspiration framförallt genom våra böcker, föreläsningar eller vårt nya inspirations- och dialogverktyg där vår nya film om värdskap är inspirationskällan.

Våra träningsprogram har sin utgångspunkt i värdskapsfilosofin. Vi utgår från de behov, önskemål och mål som finns och kopplar det till andra processer som pågår i verksamheten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna utveckla sitt värdskap och har därför anpassat priser och tjänster utifrån det. Merparten av våra föreläsningar, böcker, filmer och träningsprogram har därför fasta, tillgängliga priser. En del av våra tjänster kan enkelt beställas via webben till en eller flera personer. Vi arbetar också med skräddarsydda program där du kombinerar inspiration, böcker, filmer, föreläsningar och träningsprogram för en mindre eller större grupp. Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

Workshop Art of Welcoming

Workshop Art of Welcoming inspirerar, skapar lust, insikt och vilja, till ett inkluderande och välkomnande bemötande.

Föreläsningar

Alla våra föreläsningar tar utgångspunkt i värdskapsfilosofin och innehållet kopplas till sammanhang, behov och önskemål hos er.

Träning

Vi arbetar med skräddarsydda träningsprogram i värdskap. Vi hjälper er att komma fram till vad som är en bra och anpassad nivå utifrån era behov.

Värdskap i verkligheten

Varje gång du möter en människa, ger och får du ett värdskap. Genom värdskapet får du ständig tillgång till ny inspiration, nya tankar, nya reflektioner. De finns alltid där för dig och dina medarbetare. För att värdskapet ska vara så tillgängligt och lätt som möjligt så får du tillgång till tankar, idéer och metoder på det sätt som passar dig bäst vid varje given tidpunkt. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetat med några av våra kunder.