Idrotten i Södermanland och Västmanland tecknar avtal med Värdskapet Sverige!

January 12, 2018

Idrotten i Södermanland (SIF) och Västmanland (VIF) består av två organisationer, distriktsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. SIF och VIF har beslutat sig för att samverka i ett utvecklingsarbete med Värdskapet Sverige AB som ska leda fram till att idrottens vision och strategi 2025 realiseras. Syftet med utvecklingsarbetet i samverkan med Värdskapet är att implementera en välkomnande kultur inom idrotten och via engagemang och nyfikenhet i varje deltagare utveckla och stärka en idrott som växer och mår bra.

Sedan många år tillbaka har idrottsledare i Södermanland och Västmanland samarbetet med Värdskapet för att inspirera föreningar, ledare och aktiva i värdskapsfilosofins grunder. Steget var därför inte så långt för chefer och ledare inom idrotten att ta beslut om att när idrottens strategiarbete ”går i mål” om åtta år, ska alla känna sig välkomna till idrotten.

VIF & SIF består av två organisationer, distriktsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna är idrottens egna studieförbund och arbetar med utbildning av idrottsföreningar och idrottsförbund. Distriktsförbundens uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.  Inom ramen för svensk idrotts strategiarbete, strategi 2025, har VIF & SIF bestämt sig för att värdskapsfilosofin ska genomsyra förhållningssätt och värderingar för alla som verkar inom idrotten, anställda, ledare, tränare och medlemmar.

Värdskapet som vill bidra till att fler människor i vårt samhälle tar del av värdskapsfilosofin och inspireras av kunskapen om konsten att få människor att känna sig välkomna och inkluderade och behandlas med respekt, värdighet och omtanke ser samarbetet som en möjlighet att nå ut till många ungdomar och föräldrar. Värdskapets idé är att hjälpa verksamheter, ledare och medarbetare att säkerställa en välkomnande kultur och erbjuder inspiration, träning, utbildning och program för att utveckla ett professionellt och mänskligt bemötande byggt på respekt, värdighet och omtanke.

Om du vill veta mer om samarbetet är du välkommen att ta kontakt med Kicki Grunditz på Värdskapet, kicki@vardskapet.se,   +46 73 447 6888.