Helsingborgs stad arbetar med Värdskapet Sverige!

January 13, 2018

Helsingborgs stad arbetar med Värdskapet Sverige!

Helsingborg stad arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för alla som arbetar i staden att ge god service till invånare, företag och besökare. I stadens vision 2035 är god service en förutsättning för att visionen ska bli verklighet.

En stor utbildningssatsning kommer att genomföras de kommande 3-4 åren, där 450 chefer och 9 000 medarbetare erbjuds inspiration och träning i service och bemötande. Samtidigt kommer stadens nya servicepolicy att implementeras. Värdskapets uppdrag är att inspirera, träna och utbilda medarbetare och chefer med målet att alla anställda ska ha insikt och medvetenhet om service och bemötande samt förmåga att ta ansvar för att det blir goda serviceupplevelser såväl för invånare, företag och besökare som för medarbetare intern i organisationen.