Dags att bygga om?

januari 14, 2018

Forskningen visar att vi genom att förändra våra tankevanor och att öva oss i saker som meditation och mindfulness, kan få hjärnan att fungera annorlunda. Plasticitet kallas det, den omformbara hjärnan. Tänk förhållningssätt, mindset, det som styr hur vi ser på andra, oss själva och världen vi lever i. Att fråga sig själv varifrån ens förhållningssätt kommer och om man är nöjd med det, eller om det är dags att förändra det, så att det gagnar oss bättre. Inkluderande och välkomnande människor har ett förhållningssätt med egenskaper och val som: Tjänande före egennytta. Ansvar före ignorans. Helhet före delar. Omtanke före likgiltighet. Kunskap före arrogans. Dialog före konflikt. Glädje före besvär.

Dags att uppgradera?