Homo Hospes. Den välkomnande människan.

januari 14, 2018

Hospes är latin och innefattar såväl ordet värd som gäst. När dessa bägge, en värd som utövar värdskap och en gäst som utöver gästskap, välkomnar varandra uppstår ett fint möte.

Vi kan alla utöva gästskap, när vi kommer till hotell, butik, ett kommunkontor, en vårdcentral. Istället för att bara tänka ”jag har betalt så ge mig lite service” kan vi tänka på hur vi kan tjäna personen som arbetar för att ge oss bra service.

En bra gäst gör det lättare att vara en bra värd. En bra värd gör det lättare att vara en bra gäst.