Det delade värdskapet

januari 30, 2018

En bra värd är också en bra gäst. När värden välkomnar sin gäst och gästen välkomnar sin värd, uppstår ett vackert möte.