Det rika livet

januari 30, 2018

Ett inkluderande förhållningssätt börjar med vem och vad vi identifierar oss med. Ju större vår identitet är, ju fler kommer vi att välkomna som en del av vår värld. Om vår identitet bara är familjen, byn vi lever i och fotbollslaget vi hejar på, är de andra ”utanför” vår identitet. Ser vi oss själva som en del av något större, en nation, en kontinent, en värld, en mänsklighet och en planet vi delar med allt levande, så är det fler som hamnar ”innanför” det vi tänker är vi och vår identitet.

Ju mer vi inkluderar desto större och rikare blir vi.