När vi behöver det mest

februari 19, 2018

Jag är medlem i ett nätverk med vårdgivare som verkar för en vård där patienter ska känna sig inkluderade och välkomna. Det startades för några år sedan av Dr. Robin Youngson, som berättar så här om mötet med hans patienter:

”Jag är en anestesiolog. Många patienter tror att mitt jobb är att beräkna en dos som är tillräcklig för att verka under hela operationen, att jag ger en injektion och sedan lämnar operationsrummet. Verkligheten kunde inte vara mer annorlunda!

Hur visar jag att jag bryr mig? Först och främst tänker jag på hur jag presenterar mig. ”Anestesiolog” är ett svårt ord att säga och många patienter vet inte vad det betyder. De äldre, eller hörselskadade, kan missa min roll helt och hållet. Dessutom möter den typiska patienten många vårdgivare under operationsdagen, alla klädda i identiska kläder. Det är svårt för patienten att veta vem vi är och vilken roll vi har. Jag talar vanligt språk och säger: ”Jag är läkaren som ser till att du sover under operationen, jag ska vara i operationsrummet varenda minut under operationen och ha koll på dig, se till att du sover, att du är säker och att du vaknar och mår bra efteråt.”

Jag vill att mina patienter ska känna sig trygga, därför är jag noga med mina val av ord, ibland understryker jag min omtänksamhet lite extra och säger: ”Min enda uppgift är att ta hand om dig.”

Vi vet från studier att när patienter har ett samtal innan operationen de upplever empatisk och stödjande – i motsats till att bara ge standardinformation – så kommer patienterna att uppleva mycket mindre smärta, de behöver mindre smärtstillande, de får färre biverkningar, en starkare vilja mobilisera snabbare, bättre sårläkning och bättre kirurgiska resultat. Många studier visar även en märkbar förbättring av kliniska resultat när patienten känner sig väl omhändertagen.

Dessutom vet vi också att när vårdgivaren klart anger sitt omsorgsfulla syfte, ökar patientens tillfredställelse. Effekten är ännu starkare när vi kan relatera ditt syfte till en patients livsmål. Fysioterapeuten kan förklara hur rehabiliteringsförloppet är helt fokuserat på att få patienten tillbaka på fötter i tid för sin dotters bröllop. Ögonkirurgen kanske vet om hennes patients kärlek att läsa och förklara hur förfarandet förbättrar synen. Hjärtsköterskan kan berätta för sin patient att han vill få sin patient tillräckligt bra för att ta hand om barnbarnen igen.

Varje vårdgivare har möjlighet att berätta för patienten vem de är, varför de kommer till jobbet, vad de gör och hur det kan göra skillnad för patienten. Detta fokus på omsorg kan göra en stor skillnad för en orolig patient och ger också större glädje och tillfredsställelse i vårt dagliga arbete på sjukhuset eller kliniken, man gör inte längre bara ett rutinjobb eller en rad uppgifter – det ger förnyad mening och syfte i vårt arbete.”

Är det någon gång värdskapet ärviktigt så är det när vi är svaga, sköra eller sjuka. Att då få möta någon som Robin gör en stor och varm skillnad.

Hur uttrycker du omtänksamhet i ditt arbete?

Text: Jan Gunnarsson