Värdskapsworkshop för destinationsorganisationer

February 18, 2020

 

 

Den välkomnande destinationen

Vi kan det där med konsten att få människor att känna sig välkomna och värdet för gott värdskap för en destination. Om värdskap har vi inspirerat och utbildat människor sedan starten 2003. Såklart vill vi att flera ska få möjlighet att hålla det viktiga samtalet om det goda värdskapet levande. Vi har därför tagit fram en anpassad värdskapsworkshop för just destionationsorganisationer och vi gör det med glädje då flera av våra medarbetare har lång erfarenhet från destinationsutveckling i Sverige och världen.

Syfte och mål med en värdskapsworkshop

  • Skapa nyfikenhet kring värdskap och konsten att få människor att känna sig inkluderade och välkomna
  • Skapa samsyn kring vad en inkluderande och välkomnande destination står för, och att få möjlighet tillsammans reflektera över hur värdskap kan omsättas i praktiken och vad det innebär för mig själv, mina kollegor och andra.
  • Inspirera varje deltagare till att ta frågan om värdskap och konsten att välkomna vidare för att utveckla möten på riktigt med besökare, kollegor och andra som en destinationsmedarbetare är i kontakt med.

Omfattning och innehåll

Tiden för en inspirations – och kompetensworkshop är 3 timmar inklusive paus och består av tre delar; Inspiration, Kompetensutveckling, Dialog och reflektion

Värdskapsworkshopen tar utgångspunkt från er vardag och vår värdskapsfilosofi med följande delar;

  • Om värdskap och varför det är viktigt
  • Vad kännetecknar välkomnande människor, verksamheter och destinationer
  • Det mänskliga mötet – välkomnande faktorer
  • Vem möter mitt värdskap
  • Värdskapets scener och grunder
  • Värdskapets utmaningar
  • Mitt värdskap – hur kan och vill jag bidra

Kostnad

En inspirations- och komptensworkshop kostar 35 000 kronor exklusive moms (ordinarie pris 45 000 kronor) kostnader för resa tillkommer. Lokal ordnar ni själva och det är egentligen den som begränsar antalet deltagare. Det viktiga är att det finns förutsättningar för det goda samtalet mellan deltagarna.

I priset ingår skriften ”vår värdskapsfilosofi” till samtliga deltagare.

Är du nyfiken på våra värdskapsworkshops och vill diskutera ett unikt upplägg för din destination är du välkommen att ta kontakt med Erik Rupp. Erik@vardskapet.se, 070-8690333 eller skicka ett mail till info@vardskapet.se.