Diplomerad värd 2.0 – digital

September 28, 2021

Värdskap är en muskel vi alla kan träna!

Välkommen till Diplomerad värd 2.0 – digital
Träningen innebär att deltagarna får en möjlighet att utveckla sig själva och sin förmåga att möta andra människor och bygga upp sin relationskompetens.

Syfte och mål
Att skapa engagemang och uppmuntra alla i organisationen till att vilja utveckla värdskapet i de sammanhang de befinner sig i. Efter kursavslut har deltagarna fått kunskap om, och förståelse för, värdskapets betydelse och insikt i hur var och en kan vara med och bidra.

För vem
För dig som arbetar i en verksamhet och/eller arbetsgrupp där det finns ett behov av att utveckla ett professionellt bemötande. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet
Vad är värdskap och vad kan det vara bra för?
Vad kännetecknar välkomnande människor och verksamheter?
Vem möter mitt värdskap?
Värdskapets scener
Värdskap i våra digitala miljöer?
Mitt värdskap – hur kan och vill du bidra?

Upplägg
Två halvdagar ( 3 tim per/tillfälle)  med en mix av föreläsningar, övningar och gruppsamtal. Fokus på vad det innebär att vara ett föredöme med ett värdskapsbaserat förhållningssätt i möten med andra.

När: 16/11 och 24/11 kl 09:00 – 12:00

Pris: 2.795:- Moms tillkommer. I priset ingår vår värdskapsfilsosofi. Material inför och under tillfällena. Vi kommer att arbeta i den digitala plattformen Howspace.

 Diplomerad värd 2.0 kan göras på plats om du önskar att vi kommer ut till din verksamhet.
Då genomför vi den som en heldag mellan kl 09:00 – 16:00. Kontakta oss för prisuppgift på info@vardskapet.se