Om Värdskapet

Historia och bakgrund

2003 bildas Värdskapet Utveckling AB för att möta intresset och finns idag representerat även i Holland med kontor i Amsterdam, Norge och Danmark med kontor i Oslo, Sverige med kontor i Stockholm och i Uganda. Verksamheten i Sverige drivs genom Värdskapet Utveckling AB.

Sedan start har 100.000-tals människor i företag, organisationer och myndigheter utbildats och inspirerats i Värdskap.

Ursrpung i samband med färdigställandet av ”Framtidsprogrammet”, ett strategiprogram  för utveckling av den svenska turistindustrin år 2002, togs initiativ till projektet Det Svenska Värdskapet, tillsammans med Svensk Handel, Sveriges- Hotell och Restaurangföretagare (SHR) och det svenska Turistrådet. Det visar sig snart att intresset var stort, inte bara från turistindustrin utan från företag i alla branscher, kommuner, landsting, m fl. År 2003 bildades Värdskapet Utveckling AB.

Verksamhet

Värdskapet vill bidra till en värld där människor känner sig väntade och välkomna. Där vi först och främst ser människan i den vi möter, bakom allt det som skiljer oss åt på ytan. Målet är att i olika former sprida värdskapsfilosofin i världen.

Vårt arbete bygger på en praktisk värdskapsfilosofi med grunderna för ett välkomnande förhållningssätt. Verksamheten har ingen koppling till en viss livsåskådning, politik eller annat utan bygger på våra och andras erfarenheter från verkligheten.

Vi gör uppdrag i privata och offentliga verksamheter, kommunala förvaltningar, sjukvård, myndigheter, handel, intresseorganisationer mm.

Hur vi arbetar

Vi arbetar med böcker, föreläsningar och vår nyinspelade dokumentärfilm för att inspirera och reflektera kring ämnet värdskap där vårt mål är att skapa lust, insikt och vilja. Vi erbjuder inspirations-, tränings- och utbildningstjänster. I våra träningsprogram utvecklas djupare kunskap och förståelse om hur du omsätter ett värdskap i praktiken i din vardag. I våra program sätter vi samman filmer, böcker, föreläsningar och utbildningar till skräddarsydda lösningar utifrån kundens situation och behov. Program lämpar sig bäst för medelstora och stora verksamheter. Genom vår värdskapsdokumentär är det möjligt för hur många som helst att kunna inspireras och tränas i värdskap, där hela leveransen kan ske digitalt, via bildskärm eller tex en biograf.

Organisation

På Värdskapet arbetar konsulter med hög kompetens i att inspirera och träna individer och verksamheter i Värdskap. Vi arbetar i nätverk med partners och tecknar avtal med underkonsulter som certifierats i Värdskap.