Om Värdskapet Sverige

Historia och bakgrund

2003 bildas Värdskapet Utveckling AB för att möta intresset och finns idag representerat även i Holland med kontor i Amsterdam, Norge och Danmark med kontor i Oslo, Sverige med kontor i Stockholm och i Uganda. Verksamheten i Sverige drivs genom Värdskapet Sverige AB.

Sedan start har 100.000-tals människor i företag, organisationer och myndigheter utbildats och inspirerats i Värdskap.

En kväll 2001 sitter Jan Gunnarsson på Regeringskansliet för att färdigställa ett program för utveckling av den svenska turistindustrin. Han upptäcker att orden ”människa”, ”gäst” och ”välkommen” saknas bland alla strategier och lägger till detta i slutdokumentet. Därefter tar Jan initiativ till projektet Det Svenska Värdskapet, tillsammans med Svensk Handel, Sveriges- Hotell och Restaurangföretagare (SHR) och det svenska Turistrådet. Det visar sig snart att intresset var stort, inte bara från turistindustrin utan från företag i alla branscher, kommuner, landsting, m fl.

Verksamhet

Värdskapet vill bidra till en värld där människor känner sig väntade och välkomna. Där vi först och främst ser människan i den vi möter, bakom allt det som skiljer oss åt på ytan. Målet är att i olika former sprida värdskapsfilosofin i världen.

Vårt arbete bygger på en praktisk värdskapsfilosofi med grunderna för ett välkomnande förhållningssätt. Verksamheten har ingen koppling till en viss livsåskådning, politik eller annat utan bygger på våra och andras erfarenheter från verkligheten.

Vi gör uppdrag i privata och offentliga verksamheter, kommunala förvaltningar, sjukvård, myndigheter, handel, intresseorganisationer mm.

Hur vi arbetar

Vi arbetar med böcker, föreläsningar och vår nyinspelade dokumentärfilm för att inspirera och reflektera kring ämnet värdskap där vårt mål är att skapa lust, insikt och vilja. Vi erbjuder inspirations-, tränings- och utbildningstjänster. I våra träningsprogram utvecklas djupare kunskap och förståelse om hur du omsätter ett värdskap i praktiken i din vardag. I våra program sätter vi samman filmer, böcker, föreläsningar och utbildningar till skräddarsydda lösningar utifrån kundens situation och behov. Program lämpar sig bäst för medelstora och stora verksamheter. Genom vår värdskapsdokumentär är det möjligt för hur många som helst att kunna inspireras och tränas i värdskap, där hela leveransen kan ske digitalt, via bildskärm eller tex en biograf.

Organisation

På Värdskapet Sverige arbetar konsulter med hög kompetens i att inspirera och träna individer och verksamheter i Värdskap. Vi arbetar i nätverk med partners och tecknar avtal med underkonsulter som certifierats i Värdskap.

Nedan kan du läsa mer om ett urval av Family to Family projekt.

Abusa Timotens smågrisar. December 2012 var ett år då en ljusstråle kom i Abusa Timoteus liv då han fick 1000 USD för att utveckla sin uppfödning av grisar. Han är en småskalig jordbrukare och trädgårdsmästare med examen från Rwentanga Agricultural College. Han är även familjeförsörjare i sin fars familj efter att denne kidnappades och dödades av rebeller. Gåvan har hjälpt honom att utöka sin verksamhet till stor glädje för hela familjen.

Mbambu Marions butik. Mbambu Marion hade ett litet företag i Kasese som handlade med utskrifter och kopiering. Hon fick stöd med 3000 USD för att expandera sin verksamhet i Kasese. Tack vare stödet har hon förändrat sin inriktning till en hantverksbutik och har också beslutat sig för att gå tillbaka till skolan och slutföra gymnasiet. Hon planerar att flytta butiken till Ndere Centre, där det finns kulturella arrangemang. Hon tror att detta ska ge en bättre marknad för försäljning.

Kahangwa Nathans Skrädderi. 2011 fick Kahangwa Nathan 1000 USD för att starta en skrädderiutbildning. Kahangwa är en professionell skräddare och tänkte att en skrädderiutbildning skulle kunna hjälpa honom att tjäna sitt uppehälle utöver att arbeta som skräddare. Tack vare pengarna kunde Kahangwa hyra ett rum i Rusese, köpa maskiner, utbildningsmaterial, möbler och betala sin licens. Idag har han utökat sin verksamhet och det är många unga kvinnor och män i hans by som gått hans utbildning. Förutom utbildningsprojektet  har han deltagit i helgkurser på Nzamis Training Institute-Kasese Compass och nu har en examen i offentlig förvaltning och ledning.

Enoch Muhindos kycklingfarm. Enoch Muhindo från Rusese i Mpodwe Lubiriha området fick 2007 stöd med 3000 dollar för att starta en kycklinguppfödning.  Enoch är gymnasielärare i botten. 2010 dog hans äldste son i en bombattack i Kampala. Trots denna tragedi som också gav ett stort avbräck i verksamheten har han tack vare kycklinguppfödningen kunnat bygga ett hus för sin stora familj. Nu tar hans fru hand om verksamheten och Enoch arbetar som lärare i Kasese-distriktet.

Ithungu Selinas cassavamjöl. Ithungu Selina i Rusese fick 2010 ett stöd på 1000 USD. Hennes man dog i AIDS men tack vare stödet och kunde hon starta sin verksamhet att sälja kassavamjöl. Hon hade aldrig trott att hon kunde ha ett eget företag. Nu kan hon försörja sin lilla familj och dottern Hellen är nu också mor och har utbildat sig till vårdbiträde.

Nakintu Grace vuxenskola. Continental School of Adult Education and Computing ligger i en förort i Kampala. Skolan lockar framförallt unga mödrar och unga män. De flesta av eleverna har varit utsatta för fattigdom och krig som gjort att de missat möjligheten att studera när de var unga. De får inte bara grundläggande utbildning utan också vägledning och rådgivning. Skolan har runt 200 elever.