Här kan du läsa om aktuella händelser från oss på Värdskapet Sverige!

Talarfestival i Malmö, 15 november!

October 31, 2019

VÄLKOMMEN till årets talarfestival Fredag 15 november i Sveriges mest exklusiva konferensanläggning på 53:e och 54:e våningen i Nordens högsta byggnad, Turning Torso i Malmö. Där möter du 24 professionella talare och fyra moderatorer. Välj om du vill komma på förmiddagen kl. 08.30 – 12 eller på eftermiddagen kl. 13 – 16.30. Allt är gratis, inkl […]

Läs mer

Inspirationsdag om modern möteskultur!

August 7, 2019

Inspirationsdag för verksamheter som vill skapa en modern möteskultur, 4 oktober i Stockholm. Grunden för att skapa framgångsrika organisationer och företag handlar i stor utsträckning om hur väl vi kan samverka och hur vi lyckas levandegöra vår kultur. I en värld där tjänster och produkter är likartade så blir det mänskliga mötet och mötena avgörande […]

Läs mer

Möteskulturdagen 2019

March 27, 2019

Möteskulturdagen 2019 Nu är det dags att boka in vårens datum för möteskulturdagen. Den 17 maj i Göteborg, 28 maj i Malmö och den 10 juni i Stockholm. Läs mer på www.moteskulturdagen.se  

Läs mer

Varför sjunger talangerna?

November 25, 2018

Varför sjunger talangerna? Jan Gunnarsson, Värdskapet: Att locka, utveckla och behålla talanger är det viktigaste vi ledare kan ägna oss åt. Hur attraherar och välkomnar vi talanger, hur får vi dem att sjunga och stanna kvar?  Hur attraherar och välkomnar vi talanger, hur får vi dem att sjunga och stanna kvar? Kanske är det den största utmaning […]

Läs mer

Helsingborgs stad arbetar med Värdskapet Sverige!

January 13, 2018

Helsingborgs stad arbetar med Värdskapet Sverige! Helsingborg stad arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för alla som arbetar i staden att ge god service till invånare, företag och besökare. I stadens vision 2035 är god service en förutsättning för att visionen ska bli verklighet. En stor utbildningssatsning kommer att genomföras de kommande 3-4 åren, där […]

Läs mer

Idrotten i Södermanland och Västmanland tecknar avtal med Värdskapet Sverige!

January 12, 2018

Idrotten i Södermanland (SIF) och Västmanland (VIF) består av två organisationer, distriktsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. SIF och VIF har beslutat sig för att samverka i ett utvecklingsarbete med Värdskapet Sverige AB som ska leda fram till att idrottens vision och strategi 2025 realiseras. Syftet med utvecklingsarbetet i samverkan med Värdskapet är att implementera en välkomnande […]

Läs mer