Sekretess och användarvillkor

När du lämnar dina kontaktuppgifter samtycker du till att vi skickar information och erbjudanden till dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy. Dina personuppgifter sparas i våra register så länge du vill ta del av information och erbjudanden från Värdskapet. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Vilken information vi har

Informationen vi har om dig är den du har lämnat till oss med egna aktiva handlingar. Vi samlar in information om telefonnummer, e-postadresser och vilket företag du arbetar på i samband med att du fyller i formulär eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev via vår hemsida. 

Vilken information vi tänker behålla

Vi vill behålla informationen som du har lämnat till oss. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system och du kan avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven eller informationen som skickas till dig. 

Vad vi ska ha informationen till

Vi använder informationen för att kunna skräddarsy vårt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i vår kommunikation.

Vilka som kommer att ta del av informationen

Det är endast anställda hos Värdskapet Sverige som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan. 

Vad är syftet med att ha informationen

Syftet med att ha informationen om dig är att du ska kunna få information, erbjudanden och relevant innehåll skickat till dig. Syftet är även att kunna hålla kontakt med dig som är kund och har upprepad återkoppling med oss.

Vilken lagtext står vi på och hänvisar till för att få ha informationen och för att få hantera den

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Behandling av personuppgifter

Värdskapet Sverige värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Värdskapet sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen [1] (GDPR).

Värdskapet Sverige avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, social selling, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

Syftet med insamling av personuppgifter.
Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härleda till dig som person. Vi på Värdskapet Sverige behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt.

Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.
Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information. 

Laglig grund

Värdskapet Sverige behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Ditt godkännande

Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Värdskapet Sverige, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Värdskapet Sverige, samtycker du även till att motta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Värdskapet Sverige äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från Värdskapet Sverige få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Värdskapet Sverige, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@vardskapet.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Värdskapet Sverige att vidta rättelseåtgärder.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.
Värdskapet Sverige AB

c/o United Spaces

Box 190

101 23 Stockholm

Lise-Lotte Janson, Dataskyddsombud
info@vardskapet.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)