Workshop Art of Welcoming!

Workshop Art of Welcoming är ett inspirations- och dialogverktyg som uppmuntrar till reflektion och samtal om ett välkomnande värdskap och om hur du skapar ett inkluderande förhållningssätt i din organisation.

Det är ett utmärkt verktyg för grupper och verksamheter som vill diskutera och reflektera över;

Vad det innebär att inkludera och välkomna? Varför och för vem det är viktigt? Varför det ibland är svårt? Hur vi kan tänka och göra för att människor alltid ska känna sig välkomna?

I Workshop Art of Welcoming ingår en film, ett upplägg för workshop med dialog och reflektionsfrågor, ett handledarmaterial till den värd som leder dialogen, med körschema, checklista, tips och råd samt anteckningsmaterial som kan delas ut till alla som deltar.

Workshopen tar 3,5 timmar att genomföra, i sin helhet. Det går även att dela upp den och ta en del i taget, ett utmärkt upplägg för t ex en förlängd arbetsplatsträff (APT). Workshop Art of Welcoming, WAOW! ger en bra insikt och introduktion i välkomnandets stora betydelse för relationer, människor emellan. Den ökar medvetenheten och ger inspiration om hur du kan omsätta ett värdskap i praktiken i vardagen. Att se filmen och genomföra workshopen är tankeväckande, utmanande och engagerande.

Specialpris på workshop Art of Welcoming
– med eller utan värd från Värdskapet Sverige
6.500 kr för en grupp om upp till 20 deltagare.
Licensen är giltig i sex månader från inköp. Beställ senast 31/5 för specialpriset.
Om du vill ha en värd från Värdskapet Sverige som faciliterar workshopen online eller live i rummet så tillkommer en kostnad för värden om 20 000:- ex moms och ev reskostnader.
Kontakta info@vardskapet.se för mer information om inspirations- och dialogverktyget.

Läs mer om våra olika WAOW-paket!

Mer information