Värdskap är en muskel som kan tränas!

Våra träningsprogram ger en djupare förståelse för värdskapets betydelse för människor, verksamheter och samhälle.

Alla verksamheter finns för att skapa värde. För gäster, medarbetare, partners, ägare och samhället. Att skapa värde för bara någon eller några av dessa gör att vi inte får ut den potential som finns.
Framgång över tid handlar om att skapa värden för alla intressenter. Verksamheter och jobb som inte skapar värde är i bästa fall värdelösa. I värsta fall värdeförstörande.

Samtalet i fokus

Tanken med våra träningsprogram och coachning är framförallt att skapa förutsättningar för meningsfulla samtal så att deltagaren får sätta ord på sina tankar och dela dem och sina erfarenheter med andra. Samtal leder till förståelse och insikt om vad och hur man kan omsätta förhållningssättet i sitt dagliga arbete och skapa samsyn runt värdskapets betydelse. 

Vi har träning både för enskilda medarbetare eller grupper. Oavsett vad du väljer, att utbilda egna interna utbildare i värdskap, eller att genomföra ett bredare program för en långsiktig utveckling, så kan vi hjälpa dig. 

Vi erbjuder också Värdskapscoachning. Ibland händer det att man kör fast.Tillsammans hittar vi en strategi som du kan fortsätta att utveckla. Från där du är. Dit du vill. Med ditt värdskap.

Genom vårt  digitala träningsprogram, Art Of Welcoming kan hela organisationen från styrelse och ledningsgrupp till medarbetare, medlemmar och invånare tränas i värdskap.  Våra träningsprogram kan utformas på olika sätt beroende på hur stor organisationen är, vilka behov som finns, vilken tid det får ta och vilka andra förändringsprocesser som det kan kopplas till.

Läs mer om våra program och hur vi kan träna dig och din verksamhet i värdskap.

Våra träningsprogram

Bli kontaktad
Kontakta oss
Gör en förfrågan